informační finanční centruminformační finanční centrum

“Finance
pod jednou
střechou”

Alpenverein OeAV – Připojištění trvalé invalidity

UNIQA Úrazová životní renta

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY
(platí pouze kalendářní rok!!!)

Jedná se o připojištění pro případ nehody s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%).
Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

Cena individuálního připojištění:
základní sazba 230 Kč
zvýšená sazba 460 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 690 Kč (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!):
základní sazba 820 Kč
zvýšená sazba 1640 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 2460 Kč (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované)

Pojistné plnění:
a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi / potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a).
!!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 83 000 € / 166 000 € / 249 000 € (jednonásobné / dvojnásobné / trojnásobné plnění).

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

Co je vyjmuto z pojištění:
Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?
Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (OeAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (OeAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem OeAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

UNIQA Personenversicherug AG
A 6021 Insbruck, Südtiroler Platz 6
Tel: 0043-512-53 32 654

UNIQA Personenversicherug AG
A 1021 Wien, Untere Donaustrasse 25
Tel: 0043-1-211 75-0